RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Ischebeck Sweden AB
c/o BDO Mälardalen AB
Box 6343
102 35 Stockholm
Sverige

E-post: info@ischebeck.se
Styrelseordförande: Björn Ischebeck
Tillämplig lag: Denna webbplats är skapad under och drivs i enlighet med svensk lag. Tvister som rör denna webbplats ska uteslutande avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

Tillhandahållande av allmänna uppgifter och information:
Ischebeck Sweden AB gör allt för att säkerställa att de uppgifter och den information som tillhandahålls på denna webbplats är korrekta. Ischebeck Sweden AB garanterar dock inte och tar inget ansvar för aktualiteten, korrektheten eller fullständigheten av den information och de uppgifter som tillhandahålls. Det gäller även alla andra webbplatser som länkar till vår webbplats. Ischebeck Sweden AB ansvarar inte heller för innehållet på de webbplatser som länkas till på vår webbplats. Ischebeck Sweden AB förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera den information och de uppgifter som tillhandahålls utan föregående meddelande.

Upphovsrätt:
nnehållet på Ischebeck Sweden AB webbplats är skyddad av upphovsrättslagstiftningen. Reproduktion av information eller data, särskilt användning av texter, textavsnitt eller bilder, kräver skriftligt medgivande – från Ischebeck Sweden AB – på förhand. I de fall innehållet på denna webbplats inte har tillhandahållits av operatören har upphovsrättsskyddet för tredje part respekterats. I synnerhet identifieras innehållet från tredje part som sådant. Trots detta, om användare av denna webbplats skulle bli medvetna om något brott mot upphovsrätten, skulle vi vara tacksamma om detta meddelas oss. Vi kommer omedelbart avlägsna sådant innehåll så snart vi får kännedom om eventuella överträdelser.